Vedúca pošty Ostrov oznamuje, že má voľné pracovné miesto doručovateľa na doručovanie zásielok v obci Ostrov + Bašovce s nástupom od 9.1.2023. Bližšie informácie na pošte Ostrov alebo na tel. č.: 033/24506.

Možnosti zdieľania