Hydinárska farma bude vo štvrtok dňa 4.5.2023 od 09.30 do 09.45 h predávať pred obecným úradom mladé 25-týždňové nosnice v plnej znáške (6,90 €/ks).

Možnosti zdieľania