Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie,

ktoré sa uskutoční dňa 13. 9. 2021 (pondelok) o 15:30 hod.

Rodičovské združenie bude prebiehať za dodržiavania prísnych protiepidemiologických opatrení
(dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest).

Možnosti zdieľania