Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa 24. 9. 2020 o 16.00 hod. v Základnej škole vo Veľkom Orvišti.
Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať krátke triedne schôdzky, na ktorých sa budú voliť zástupcovia tried do rady rodičov a zástupca za rodičov do rady školy.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Možnosti zdieľania