S hlbokým žiaľom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 04.04.2023 nás navždy opustil pán Lothar Gerhard Walter vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 11.04.2023 o 15:00 h začínať ekumenickým obradom v kostole vo Veľkom Orvišti.

Možnosti zdieľania