S hlbokým žiaľom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 18.06.2023 nás navždy opustil pán Vít Kollár vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.06.2023 o 16:00 h začínať sv. omšou v kostole vo Veľkom Orvišti.

Možnosti zdieľania