S hlbokým žiaľom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 25.06.2023 nás navždy opustil pán Peter Sopko vo veku nedožitých 61 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 29.06.2023 o 14:00 h začínať sv. omšou v kostole vo Veľkom Orvišti.

Možnosti zdieľania