S hlbokým žiaľom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 23.03.2023 nás navždy opustila pani Elena Sopková vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 27.03.2023 o 15:00 h začínať sv. omšou v kostole vo Veľkom Orvišti.

Možnosti zdieľania