Milí rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR od 16. 9. 2020 (streda) upravilo tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo o bezinfekčnosti musí žiak odovzdať okamžite pri nástupe do školy po 3 dňoch neprítomnosti, inak  žiak nebude vpustený do budovy.

Možnosti zdieľania