Veterinárny lekár MVDr. Peter Glinda bude v sobotu 27. mája od 09:00 h pred OcÚ vakcinovať psov proti besnote. Cena za základnú vakcínu je 5 €.

 

Možnosti zdieľania