Veľkonočné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 31. marec 2021 (streda)

Termín prázdnin: 1. apríl 2021 (štvrtok) – 6. apríl 2021 (utorok)

Začiatok vyučovania: 7. apríl 2021 (streda)

Možnosti zdieľania