Rozhodnutie – ustanovenie PhDr. Pavla Pauloviča za opatrovníka spoluvlastníkov parcely reg. “E” – parc. č.: 1333/2 v k. ú.  Veľké Orvište.

Verejná vyhláška – MAXAL s.r.o

Možnosti zdieľania