Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h, sa nachádza v budove ZÁKLADNEJ ŠKOLY na ulici Školskej vo Veľkom Orvišti.

Možnosti zdieľania