Obec Veľké Orvište vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Veľké Orvište. Bližšie informácie ku konaniu nájdete v tomto dokumente.

Možnosti zdieľania