Obec Veľké Orvište vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta učiteľ/ka Materskej školy vo Veľkom Orvišti. Bližšie informácie ku konaniu nájdete v tomto dokumente.

Možnosti zdieľania