Obec Veľké Orvište vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vychovávateľ/ka v školskom klube detí pri Základnej škole vo Veľkom Orvišti. Bližšie informácie ku konaniu nájdete v tomto dokumente.

Možnosti zdieľania