Obec Veľké Orvište realizuje 20.04.2023 v čase od 08:00 – 15:00 h na OcÚ zbierku pri príležitosti Dňa narcisov pre Ligu proti rakovine. Obyvatelia sa do zbierky môžu zapojiť dobrovoľným príspevkom.

Ďakujeme za podporu.

Možnosti zdieľania