Od 2.9.2021 do 20.9.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch.

Zmeny cestovných poriadkov 2021-2022

Možnosti zdieľania