Kovy sa zberajú do červených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Kovové obaly, vyčistené konzervy z potravín, nápojové plechovky, alobal, kovové uzávery, kovové výrobky a podobne.

Materiály z kovu sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 40 znamená železo, 41 hliník:

null null

NEPATRÍ SEM:

Kovové obaly znečistené potravinami,kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (farba, benzín, lepidlo, olej), kovové obaly kombinované s iným materiálom (tuby z krémov a pást), mäkké vrecúška (z kávy), tetrapakové obaly, nadrozmerný kovový odpad.

UPOZORNENIE:

Ak je to možné kovové obaly pred vyhodením stlačte alebo zošliapnite, aby ich objem bol čo najmenší.


Termín(y):