Kovy

Kovy sa zberajú do červených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Kovové obaly, vyčistené konzervy z potravín, nápojové plechovky, alobal, kovové uzávery, kovové výrobky a podobne.

Materiály z kovu sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 40 znamená železo, 41 hliník:

null null

NEPATRÍ SEM:

Kovové obaly znečistené potravinami,kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (farba, benzín, lepidlo, olej), kovové obaly kombinované s iným materiálom (tuby z krémov a pást), mäkké vrecúška (z kávy), tetrapakové obaly, nadrozmerný kovový odpad.

UPOZORNENIE:

Ak je to možné kovové obaly pred vyhodením stlačte alebo zošliapnite, aby ich objem bol čo najmenší.


Udalosť trvá od 7. 2. 2020 do 27. 5. 2022. Najbližší termín je 4. marec 2022

Termín(y):