MUŽI

OŠK logo VO

Obecný športový klub
Veľké Orvište

Mužstvo dospelých je účastníkom VII. ligy MEVA Oblastného futbalového zväzu Trnava

Prehľad | FutbalNet

Zároveň sa mužstvo dospelých zúčastní pohárovej súťaže Oblastného futbalového zväzu Trnava

BESTRENT CUP

Prehľad | FutbalNet

MLÁDEŽ

OŠK logo VO

Obecný športový klub
Veľké Orvište

Futbalová škola Róberta Hanka

Spojené mužstvo starších žiakov pôsobí v III. lige U15 HUMMEL skupina juho-východ Západoslovenského futbalového zväzu

Prehľad | FutbalNet

Spojené mužstvo mladších žiakov pôsobí v III. lige U13 HUMMEL skupina juho-východ Západoslovenského futbalového zväzu

Prehľad | FutbalNet

Družstvo prípravky Futbalovej školy Róberta Hanka pôsobí v súťaži U11 skupina B Oblastného futbalového zväzu Trnava

Prehľad | FutbalNet

TV

Z histórie

Podľa kroniky obce založili klub v roku 1933, podľa ústneho podania to však bolo o päť rokov skôr. Tak či tak, názov klubu sa niekoľkokrát menil. Do roku 1933 to bol Športový klub, za slovenského štátu Telovýchovný spolok Sokol, od roku 1958 Telovýchovná jednota Slovan, začiatkom 60-tych rokov Telovýchovná jednota Družstevník (patrónom bolo vtedajšie JRD, ktoré sa však zdráhalo podporovať klub). Koncom 60-tych rokov opäť Telovýchovná jednota Slovan a tento názov je zachovaný dodnes.

Oddiel od 90-tych rokov zmenil klubové farby. Modrú nahradili farby obce: biela – zelená – žltá. Od roku 1996 sa môžu v klube pýšiť novým znakom. Symbolizuje erb obce – sv. Huberta, patróna obce, ktorého znázorňujú zlaté parohy s krížom v strede. Ďalej je v znaku futbalová lopta a zachované farby obce. Pri väčších znakoch je pod parožím latinský nápis: Deus est charitas – Boh je láska.

Prvý oficiálny futbalový zápas sa hral vo Veľkom Orvišti 11. mája 1933 na ihrisku na Záhumní, ktoré vybudovali dobrovoľníci po tŕnistej a namáhavej práci, ktorú im sťažovala močaristá a nerovná pôda. V súčasnosti je ihrisko zaplavené rybníkom. Druhú a zároveň terajšiu hraciu plochu za kostolom získal klub v roku 1951 po vyhlásení vtedajšieho prezidenta republiky K. Gottwalda podľa hesla – Za ďalší rozvoj športu na dedinách.

V roku 2009 bolo vybudované viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ktoré má rozmery 36 x 18 m. Z pôvodného viacúčelového ihriska sa v roku 2018 zmenou povrchu ihriska na umelú trávu stala tréningová plocha určená pre futbal.

Od sezóny 2022/2023 došlo k zmene názvu klubu a doterajší názov Telovýchovná jednota Slovan Veľké Orvište sa zmenil na Obecný športový klub Veľké Orvište.