Územný plán obce Veľké Orvište - zmena 2/2022 - záväzná časť v plnom znení
Územný plán obce Veľké Orvište - zmena 2/2022 - komplexný výkres
Územný plán obce Veľké Orvište - zmena 2/2022 - výkres záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
Nízkouhlíková stratégia obce Veľké Orvište na roky 2021 - 2030
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 - 2027
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2020
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Orvište na roky 2023 -2030
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Orvište na roky 2018 - 2022