Územný plán obce Veľké Orvište
Územný plán obce Veľké Orvište - grafická časť
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Orvište
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Orvište