Územný plán obce Veľké Orvište
Územný plán obce Veľké Orvište - grafická časť
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 - 2027
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2020
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Orvište
Možnosti zdieľania