2021

Záverečný účet obce za rok 2021
Výročná správa za rok 2021

2020

2019

Výročná správa za rok 2020
Správa audítora za rok 2020
Záverečný účet obce za rok 2019
Výročná správa za rok 2019
Správa audítora za rok 2019