Záverečný účet obce za rok 2019
Výročná správa za rok 2019
Správa audítora za rok 2019
Možnosti zdieľania