Plasty  spolu s kovmi a tetrapkami sa v domácnosti zberajú spoločne do plastového vreca o objeme 120 l (vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Spoločný trojzber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov.

PATRÍ SEM:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, kelímky, obaly z pracích prostriedkov, čistiacich prostriedkov, kozmetiky a podobne.

Materiály z plastov sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 01 znamená polyetyléntereftalát (PET fľaše), 02 vysokohustotný polyetylén (mikroténové vrecká, varné vrecká, kojenecké fľaše, obaly na čistiace prostriedky), 03 polyvinylchlorid (ochranné rukavice, zdravotnícke pomôcky, hračky), 04 nízkohustotný polyetylén (igelitové tašky, obaly potravín, obalové fólie, vrecia), 05 polypropylén (kelímky), 06 polystyrén (jednorazové nádoby na potraviny, obaly na elektrospotrebiče a krehké veci) :

null null null null null null

NEPATRÍ SEM:

Znečistené obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúry, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb.

UPOZORNENIE:

Pred vyhodením odpad stlačte alebo zošliapnite, prípadne rozdeľte na menšie časti, aby jeho objem bol čo najmenší.


Termín(y):