Farnosť v obci Veľké Orvište

Obec Veľké Orvište je začlenená do územia Piešťanskej farnosti, ktorá je podľa zasvätenia farského chrámu, zverená pod ochranu sv. Štefana Uhorského. Rozprestiera sa  v severnej časti kúpeľného mesta Piešťany.

Kostol v obci Veľké Orvište z roku 1743 je zasvätený k úcte Panny Márie Nanebovzatej.

Počas týždňa bývajú dve sv. omše, spravidla v stredu a vo štvrtok, v prípade prvého piatku alebo ak sa v týždni vyskytne sviatok, sv. omše sa posúvajú podľa informácií vo farských oznamoch. V nedeľu začína sv. omša vždy o 9:00 hod.

Archív