Farnosť v obci Veľké Orvište

Obec Veľké Orvište je začlenená do územia Piešťanskej farnosti, ktorá je podľa zasvätenia farského chrámu, zverená pod ochranu sv. Štefana Uhorského. Rozprestiera sa  v severnej časti kúpeľného mesta Piešťany.

Kostol v obci Veľké Orvište z roku 1743 je zasvätený k úcte Panny Márie Nanebovzatej.

Počas týždňa bývajú sv. omše spravidla v utorok (okrem mesiacov júl a august), vo štvrtok a v sobotu o 18:00 hod. a v nedeľu o 9:00 hod. Bližšie informácie o duchovnom programe vo Veľkom Orvište sa dozviete vo farských oznamoch.

Archív