Obecná knižnica vo Veľkom Orvišti

 

Zriaďovateľom knižnice je obec Veľké Orvište a nachádza sa na 1. poschodí budovy obecného úradu.

Organizáciu, náplň a formy činnosti knižnice upravuje štatút knižnice. Podmienky využívania služieb knižnice, ich spôsob, rozsah a úhradu, práva a povinnosti používateľov vymedzuje knižničný a výpožičný poriadok a cenník.

Knižnica je čitateľom prístupná každý pondelok v čase od 13.00 do 16.00 hod. a každý štvrtok v čase od 14.00 do 17.00 hod.

Knižničný fond

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil

Vybavenie knižnice

Nákup počítačov, regálov a tlačiarne z verejných zdrojov podporil
Možnosti zdieľania