Obecná knižnica vo Veľkom Orvišti

 

Zriaďovateľom knižnice je obec Veľké Orvište a nachádza sa v budove základnej školy (bočný vchod).

Organizáciu, náplň a formy činnosti knižnice upravuje štatút knižnice. Podmienky využívania služieb knižnice, ich spôsob, rozsah a úhradu, práva a povinnosti používateľov vymedzuje knižničný a výpožičný poriadok a cenník.

Knižnica je čitateľom prístupná každý utorok v čase od 16.00 do 19.00 hod.

Knižničný fond

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Vybavenie knižnice

Nákup počítačov, regálov a tlačiarne z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia