ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
15.05.2024BRANO s. r. o., Valčazmluva o dielo - Ihrisko pre každé dieťa
15.05.2024Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRdodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie
13.05.2024Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie - výlet na termálne kúpalisko Podhájska
29.04.2024Peter Galkonájom hrobového miesta
24.04.2024Magdalena Buchelovánájom hrobového miesta
23.04.2024Mária Fábryovánájom hrobového miesta
23.04.2024Alena Šandrikovánájom hrobového miesta
23.04.2024Magdalena Buchelovánájom hrobového miesta
05.04.2024ÚPSVaR Piešťanydohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádz. nákladov chráneného pracoviska
02.04.2024TAVOS a. s., Piešťanydodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
02.04.2024TAVOS a. s., Piešťanydodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
02.04.2024TAVOS a. s., Piešťanydodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
21.03.2024Komunál - Servis s. r. o., Prešovzabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu
20.03.2024Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislavaposkytnutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
18.03.2024Packeta Slovakia s. r. o., Bratislavadodatok č. 1 k zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
13.03.2024Obec Ostrovspoločný školský obvod ZŠ Ostrov
01.03.2024Magna Energia a. s., Piešťanydodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny
29.02.2024Generali Poisťovňapovinné zmluvné poistenie
29.02.2024Anna Mihálikovánájom hrobového miesta
07.02.2024Viliam Djenkanájom hrobového miesta
07.02.2024Miroslav Bieliknájom hrobového miesta
06.02.2024Anna Veseličovánájom hrobového miesta
06.02.2024Ing. Emerencia Kollárovánájom hrobového miesta
30.01.2024Prima banka Slovensko a. s., Žilina dodatok č. 1 k zmluve o municipálnom úvere
10.01.2024MIKROVRT spol. s r. o., Leopoldovzabezpečenie prác na stavbe Rozšírenie kapacít v materskej škole Veľké Orvište
ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
29.12.2023ELEKOS, Nitraspolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
18.12.2023Ministerstvo životného prostredia SRdodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
07.12.2023Stanislav Táborskýnájom hrobového miesta
07.12.2023Elena Hejskovánájom hrobového miesta
07.12.2023Stanislav Mokošnájom hrobového miesta
24.11.2023Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok k zmluve
24.11.2023Ministerstvo životného prostredia SRvyplňovacie právo k blankozmenke
16.11.2023Michal Deneš, Hana Mackovázriadenie vecného bremena
14.11.2023Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavavydanie a používanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
13.11.2023Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislavapripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete
08.11.2023Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Piešťanydodávka vody a odovzdávanie odpadových vôd
08.11.2023ÚPSVaR Piešťanydohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádz. nákladov chráneného pracoviska
06.11.2023Alena Šandrikovánájom hrobového miesta
06.11.2023Ing. Alena Borovskánájom hrobového miesta
06.11.2023Ing. Alena Borovskánájom hrobového miesta
06.11.2023Mária Drličkovánájom hrobového miesta
06.11.2023Anna Folajtárovánájom hrobového miesta
03.11.2023Jozefa Táborskánájom hrobového miesta
02.11.2023Mária Kapičákovánájom hrobového miesta
02.11.2023Magdaléna Kováčikovánájom hrobového miesta
02.11.2023Anna Vavrincovánájom hrobového miesta
02.11.2023Mária Zemanovánájom hrobového miesta
30.10.2023Marius Pedersen, a. s., Trenčínpríloha č. 2 zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi (cenník)
25.10.2023Generali Poisťovňa, Bratislavadodatok č. 3 k poistnej zmluve
24.10.2023Anna Vavrincovánájom hrobového miesta
24.10.2023Irena Šimurkovánájom hrobového miesta
24.10.2023Generali Poisťovňa, Bratislavadodatok č. 2 k poistnej zmluve
18.10.2023Generali Poisťovňa, Bratislavadodatok č. 1 k poistnej zmluve
09.10.2023Peter Hajdáknájom hrobového miesta
09.10.2023Magdaléna Barincovánájom hrobového miesta
09.10.2023Jarmila Tejčkovánájom hrobového miesta
09.10.2023Igor Markechnájom hrobového miesta
01.10.2023Igor Kaššanájom hrobového miesta
27.09.2023Ministerstvo vnútra SRdarovanie protipovodňového prívesu
25.09.2023CK Slniečko spol. s r. o., Trenčínrámcová zmluva o spolupráci
19.09.2023Anna Folajtárovánájom hrobového miesta
19.09.2023Anna Folajtárovánájom hrobového miesta
18.09.2023JURA audit s. r. o., Bratislavaposkytnutie audítorských služieb
14.09.2023Peter Djenkanájom hrobového miesta
14.09.2023Magdalena Melicherovánájom hrobového miesta
14.09.2023Agnesa Folajtárovánájom hrobového miesta
11.09.2023Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRposkytnutie nenávratného finančného príspevku
11.09.2023Oľga Gažovánájom hrobového miesta
11.09.2023Miloš Režnýnájom hrobového miesta
11.09.2023Miloš Režnýnájom hrobového miesta
11.09.2023Martin Miklannájom hrobového miesta
31.08.2023Irena Sigetovánájom bytu
31.08.2023Magdaléna Müllerovánájom bytu
31.08.2023Mária Melicherovánájom bytu
31.08.2023Anton Makišnájom bytu
31.08.2023PLANTEX s. r. o., Veseléškolské ovocie a zelenina
31.07.2023Margita Šiškovánájom hrobového miesta
27.07.2023Jozef Majerovskýnájom hrobového miesta
27.07.2023Jozef Majerovskýnájom hrobového miesta
25.07.2023Fidelity Trade s. r. o., Trnavadodatok č. 1 k zmluve č. 22121901
11.07.2023Trnavský samosprávny krajposkytnute účelovej dotácie
07.07.2023Janka Mikulášovánájom hrobového miesta
28.06.2023Drahomíra Sumerovánájom hrobového miesta
16.06.2023MARIUS PEDERSEN a. s., Trenčínspolupráca v oblasti reklamy
01.06.2023Nadácia SPP, Bratislavaposkytnutie finančného príspevku
16.05.2023AGRA s. r. o., Martindodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 2022102_Z
03.05.2023VM mont s. r. o., Piešťanydodatok k zmluve o dielo "Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište"
02.05.2023Dušan Pániknájom hrobového miesta
21.04.2023Margita Šiškovánájom hrobového miesta
21.04.2023Matej Petrášnájom hrobového miesta
14.04.2023Marián Hoštáknájom hrobového miesta
14.04.2023Beáta Walterovánájom hrobového miesta
31.03.2023Dominika Vavrincovánájom hrobového miesta
31.03.2023MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
23.03.2023Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o., Brezová pod Bradlomposkytnutie služieb
15.03.2023Spoločný úrad samosprávyDodatok č. 10 k zmluve o zriadení Spoločného úradu samosprávy
15.03.2023Ministerstvo životného prostredia SRposkytnutie nenávratného finančného príspevku
15.03.2023VM mont s. r. o., Piešťanyzmluva o dielo "Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište"
15.03.2023Michal Šimurkanájom hrobového miesta
15.03.2023Michal Šimurkanájom hrobového miesta
28.02.2023MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
22.02.2023Ministerstvo životného prostredia SRposkytnutie nenávratného finančného príspevku
17.02.2023Daniela Barabasovánájom hrobového miesta
15.02.2023Mária Kapičákovánájom hrobového miesta
13.02.2023MVM CEEnergy Slovakia s. r. o., Bratislavadodávka zemného plynu
13.02.2023Stanislav Marcoňnájom hrobového miesta
13.02.2023Mária Dudoňovánájom hrobového miesta
13.02.2023Mária Dudoňovánájom hrobového miesta
08.02.2023Enviromentálny fonddodatok k zmluve
06.02.2023EKO stavin s. r. o., Topoľčanydodatok k zmluve
31.01.2023Západoslovenská distribučná a. s., Bratislavazriadenie vecných bremien
26.01.2023Prima banka Slovensko, a. s., Žilinagrantový účet
18.01.2023Miroslav Folajtarnájom hrobového miesta
10.01.2023Magdaléna Müllerovánájom hrobového miesta
04.01.2023Prima banka Slovensko, a. s., Žilinagrantový účet
04.01.2023Prima banka Slovensko, a. s., Žilinamunicipálny úver
04.01.2023Prima banka Slovensko, a. s., Žilinaúčet municipálneho úveru
ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
31.12.2022AGRA s. r. o., Martindodatok k zmluve
29.12.2022Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťanyprojektový manažment
22.12.2022MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
21.12.2022Fidelity Trade s. r. o., Trnavazber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
19.12.2022Ján Gregorovičnájom hrobového miesta
19.12.2022Peter Folajtárnájom hrobového miesta
07.12.2022Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRposkytnutie dotácie
06.12.2022Environmentálny fonddodatok č. 1 k zmluve
29.11.2022Environmentálny fondposkytnutie podpory formou dotácie
28.11.2022Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok k zmluve
22.11.2022Branislav Sajanzriadenie vecného bremena
21.11.2022Marius Pedersen, a. s., Trenčínpríloha č. 2 zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi (cenník)
04.11.2022Ministerstvo životného prostredia SRposkytnutie nenávratného finančného príspevku
04.11.2022Prima banka Slovensko a. s., Žilinadodatok k zmluve o poskytnutí termínovaného úveru
20.10.2022Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťanyvykonávanie aktivačnej činnosti
23.09.2022MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
22.09.2022Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystricaposkytnutie podpory z nenávratného finančného príspevku
13.09.2022Packeta Slovakia s. r. o., Bratislavaprenájom plochy pre umiestnenie ZBoxu
08.09.2022NETcon Europe s. r. o., Trnavaprenájom a užívanie konzol obecného rozhlasu
07.09.2022Stanislav Vavrinec, Zuzana Vavrincovápredaj pozemku
07.09.2022Tomáš Hercegkúpa pozemku
22.08.2022Anna Ferancovánájom hrobového miesta
03.08.2022PLANTEX s. r. o., Veseléškolské ovocie a zelenina
01.08.2022DOKBOZ s. r. o., Veľké Orvišteposkytovanie služieb v oblasti BOZP a OP
27.07.2022Fond na podporu umeniaposkytnutie finančných prostriedkov - knižničný fond
22.07.2022EKO stavin s. r. o., Topoľčanydodatok k zmluve
21.07.2022MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
19.07.2022Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťanyposkytnutie finančného príspevku
07.07.2022ELEKTRO DEMAR PLUS s. r. o., Štúrovovýmena osvetľovacích telies verejného osvetlenia
29.06.2022Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťanyposkytnutie finančného príspevku
27.06.2022EKO stavin s. r. o., Topoľčanyrealizácia rekonštrukcie budovy obecného úradu
14.06.2022DEUS, Bratislavaprevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike
13.06.2022Detail Plus s. r. o. Piešťanyprojektová dokumentácia stavby "Rekonštrukcia budovy obecného úradu"
08.06.2022Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Piešťanydodávka vody z verejného vodovodu
08.06.2022Prima banka Slovensko a. s., Žilinaposkytnutie termínovaného úveru
06.06.2022T-MAPY s. r. o., Bratislavaspracúvanie osobných údajov - mOBEC
03.06.2022Peter Steineckernájom hrobového miesta
03.06.2022Peter Steineckernájom hrobového miesta
01.06.2022Rímsko-katolícky farský úrad Piešťanynájom hrobového miesta
01.06.2022Peter Moravčíknájom hrobového miesta
01.06.2022Renáta Karelovánájom hrobového miesta
30.05.2022Rudolf Palkechnájom hrobového miesta
27.05.2022Mária Lámošovánájom hrobového miesta
26.05.2022Peter Vavrinecnájom hrobového miesta
26.05.2022Magdaléna Barincovánájom hrobového miesta
26.05.2022Alžbeta Szerencsesovánájom hrobového miesta
25.05.2022Viera Bolješikovánájom hrobového miesta
20.05.2022Kamila Šiškovánájom hrobového miesta
18.05.2022Ivete Ružinskánájom hrobového miesta
12.05.2022Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie - workoutové prvky
12.05.2022Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie - kyslíkový kocentrátor
09.05.2022AGROTRADE GROUP spol. s r. o., Rožňavanákup chemických prípravkov na ochranu rastlín
03.05.2022Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislavaposkytnutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
25.04.2022Štefan Hochelnájom hrobového miesta
22.04.2022Nadácia ZSE, Bratislavaposkytnutie finančného príspevku
21.04.2022KOMENSKY s. r. o., Košiceposkytovanie služby - dodatok
22.03.2022Ministerstvo životného prostredia SR poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dodatok č. 2
21.03.2022Darina Pilkovánájom hrobového miesta
15.03.2022Štatistický úrad Slovenskej republikydarovanie tabletu
01.03.2022Ing. Marián Faško, PhD.poskytovanie audítorských služieb
18.02.2022AGRA s. r. o., Martinvybavenie zberného dvora
16.02.2022CMT Group s. r. o., Bratislavaposkytovanie služby pri zbere odpadov
14.02.2022Miroslav Boris, Andrea Borisovázriadenie vecného bremena
11.02.2022EKO stavin s. r. o., Topoľčanydodatok k zmluve o dielo
19.01.2022ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlom poskytnutie služieb
09.01.2022Milan Bolješiknájom hrobového miesta
13.01.2022ENVI - PAK a. s., Bratislavazmena prílohy č. 1 k zmluve
12.01.2022Západoslovenská distribučná a. s., Bratislavazriadenie vecných bremien
07.01.2022Ružena Janigovánájom hrobového miesta
ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
13.12.2021Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok k zmluve - zmena platobných podmienok
10.12.2021Jozef Šiška, Mária Šiškovápredaj nehnuteľností
02.12.2021Marta Borisovánájom hrobového miesta
26.11.2021EKO stavin s. r. o., Topoľčanyrekonštrukcia budovy obecného úradu v obci Veľké Orvište
16.11.2021Elena Hejskovánájom hrobového miesta
10.11.2021Alexandra Miklášovánájom hrobového miesta
04.11.2021Pavol Bolješiknájom hrobového miesta
20.10.2021Anton Mikušovskýnájom hrobového miesta
19.10.2021TextilEco a. s., Bratislavaodber odpadu - šatstva
18.10.2021Jaroslav Šiškanájom hrobového miesta
04.10.2021Detail Plus s. r. o., Piešťanyvypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav pre knižnicu
29.09.2021Martin Rešetka, Dominika Rešetkovázriadenie vecného bremena
29.09.2021Štefan Križannájom hrobového miesta
27.09.2021Jozef Táborskýnájom hrobového miesta
24.09.2021MADE s. r. o., Banská Bystricalicenčná zmluva - dodatok č. 1
23.09.2021Pavol Vavronájom hrobového miesta
23.09.2021Mária Drličkovánájom hrobového miesta
23.09.2021Jozef Táborskýnájom hrobového miesta
23.09.2021Peter Folajtárnájom hrobového miesta
23.09.2021Jarmila Tejčkovánájom hrobového miesta
21.09.2021Develop & Partners s. r. o., Žilinazriadenie vecného bremena - dodatok č. 1
16.09.2021Detail Plus s. r. o., Piešťanyvypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy obecného úradu
25.08.2021Ministerstvo životného prostredia SRposkytnutie nenávratného finančného príspevku
24.08.2021Slovak Telekom a. s., Bratislavaposkytovanie verejných služieb
30.07.2021Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie - mládežnícky futbalový turnaj
30.07.2021Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie - deň detí
28.07.2021Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťanypríspevok na podporu rozvoja zamestnanosti
12.07.2021MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektrickej energie
02.07.2021Eva Táborská, Boris Táborskýpredaj pozemkov
28.06.2021Západoslovenská distribučná a. s., Bratislavapripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete
23.06.2021Develop & Partners s. r. o., Žilinazriadenie vecného bremena
07.06.2021PLANTEX s. r. o., Veseléškolské ovocie a zelenina
01.06.2021KOMENSKY s. r. o., Košiceposkytovanie služieb
28.05.2021Stavebná firmy Glasnák, Veľké Orvišterekonštrukcia chodníka
27.05.2021Janka Glossovánájom hrobového miesta
27.05.2021Janka Glossovánájom hrobového miesta
26.05.2021Pavol Kováčiknájom hrobového miesta
26.05.2021Jozef Kováčiknájom hrobového miesta
25.05.2021Silvia Bábikovánájom hrobového miesta
25.05.2021Miroslav Folajtarnájom hrobového miesta
13.05.2021Michal Šimurka, Boris Táborský, Eva Táborská, Matej Petráškúpa a predaj pozemkov
12.05.2021RSJ s. r. o., Žilinaposkytovanie služieb
11.05.2021Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislavaposkytnutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
03.05.2021Michal Deneš, Hana Mackovázriadenie vecného bremena
30.04.2021Ľubomír Paulovičnájom hrobového miesta
30.04.2021Iveta Kusánájom hrobového miesta
30.04.2021Iveta Kusánájom hrobového miesta
30.04.2021Iveta Kusánájom hrobového miesta
30.04.2021Ján Kusýnájom hrobového miesta
27.04.2021Union poisťovňa a .s., Bratislavapoistenie poskytovateľa zdravotnej
15.04.2021AGROTRADE GROUP spol. s. r. o., Rožňavanákup chemických prípravkov na ochranu rastlín
13.04.2021CEVEO s. r. o., Lipovníkporadenstvo, sprostredkovanie a vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní
07.04.2021Peter Nedorostnájom hrobového miesta
01.04.2021Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťanyprojektový manažment
31.03.2021Milan Tešedíknájom nehnuteľnosti
31.03.2021Ľubica Ondrášikovánájom hrobového miesta
31.03.2021Ľubica Ondrášikovánájom hrobového miesta
31.03.2021Ľubica Ondrášikovánájom hrobového miesta
16.03.2021Štatistický úrad SRdodatok k zmluve o výpožičke
11.03.2021Ministerstvo vnútra SRbezodplatný prevod hnuteľnej veci - hasičské vozidlo Iveco
10.03.2021Magdaléna Špaldovánájom hrobového miesta
25.02.2021Martin Štrbákkúpa pozemku
18.02.2021ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlomposkytnutie služieb
18.02.2021ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlomposkytnutie služieb
17.02.2021Martin Štrbákpredaj pozemku
05.02.2021TENDERnet s. r. o., Žilinadodatok k licenčnej zmluve
26.01.2021Fond na podporu umenia, Bratislavaposkytnutie finančných prostriedkov
22.01.2021Union poisťovňa a .s., Bratislavapoistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
19.01.2021AKS group s. r. o., Žilinavývoz a likvidácia infekčného odpadu
18.01.2021Ján Trandžíkkúpa pozemku
11.01.2021Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaspracovanie PHRSR obce Veľké Orvište na roky 2021 - 2027
ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
29.12.2020Mesto Piešťanyplatenie čiastočnej úhrady za sociálnu službu
28.12.2020CZ Slovakia a. s., Šamorínzriadenie vecného bremena
28.12.2020CZ Slovakia a. s., Šamorínpredaj pozemku
08.12.2020Gemini Group s. r. o., Bratislavaposkytnutie služby
08.12.2020Rudolf Machajnájom hrobového miesta
08.12.2020Oľga Gažovánájom hrobového miesta
01.12.2020Detail Plus s. r. o., Piešťanyvypracovanie projektovej dokumentácie
01.12.2020Štatistický úrad Slovenskej republikyvýpožička koncového zariadenia a SIM karty za účelom sčítania obyvateľov
25.11.2020Lightech spol. s r. o., Bratislavavypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie
18.11.2020Marián Táborskýnájom hrobového miesta
17.11.2020Zuzana Kováčovánájom hrobového miesta
11.11.2020Ministerstvo životného prostredia SRposkytnutie nenávratného finančného príspevku
30.10.2020Margita Táborskánájom hrobového miesta
30.10.2020Margita Táborskánájom hrobového miesta
26.10.2020Ministerstvo financií SRnávratná finančná výpomoc
23.10.2020Štefan Drličkanájom hrobového miesta
21.10.2020Mária Šiškovánájom hrobového miesta
21.10.2020Mária Šiškovánájom hrobového miesta
21.10.2020Margita Táborskánájom hrobového miesta
21.10.2020Alena Šandrikovánájom hrobového miesta
14.10.2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťanypomoc v hmotnej núdzi - vykonávanie činnosti
09.10.2020Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok k zmluve - zmena ceny za uloženie odpadu
05.10.2020Marie Benkovánájom hrobového miesta
28.09.2020Slovak Telekom a. s., Bratislavaposkytovanie verejných služieb
24.09.2020Jolana Vavrincovánájom hrobového miesta
23.09.2020AA ALEX s. r. o., Piešťanypredaj pozemku
18.09.2020Anna Veseličovánájom hrobového miesta
18.09.2020Katarína Matejíkovánájom hrobového miesta
17.09.2020Anton Summernájom hrobového miesta
11.09.2020Vojtech Folajtárnájom hrobového miesta
10.09.2020Mária Polákovánájom hrobového miesta
04.09.2020Mária Michelovánájom hrobového miesta
28.08.2020Enviromentálny fondposkytnutie dotácie - zateplenie budovy Základnej školy
20.08.2020Mária Bielikovánájom hrobového miesta
18.08.2020Vladimír Hatalanájom hrobového miesta
17.08.2020MUDr. Stanislav Glasnáknájom hrobového miesta
17.08.2020Mário Jankechnájom hrobového miesta
07.08.2020Milan Kovačiknájom hrobového miesta
03.08.2020Jana Mikulášovánájom hrobového miesta
31.07.2020Ľubomír Treskoňnájom hrobového miesta
30.07.2020Peter Djenkanájom hrobového miesta
30.07.2020Peter Djenkanájom hrobového miesta
30.07.2020Anna Folajtárovánájom hrobového miesta
30.07.2020Alis Kroutilkovánájom hrobového miesta
29.07.2020Jozef Kovačiknájom hrobového miesta
29.07.2020Jozef Kovačiknájom hrobového miesta
23.07.2020Joshi M., Divinec M.predaj pozemkov
23.07.2020Barabasová D., Kolevová E., Joshi M., Divinec M.kúpa pozemkov
23.07.2020MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
22.07.2020Magda Müllerovánájom hrobového miesta
22.07.2020Magda Kovačikovánájom hrobového miesta
22.07.2020CZ Slovakia a. s., Šamorínzriadenie vzájomných vecných bremien
22.07.2020CZ Slovakia a. s., Šamorínzámena pozemkov
15.07.2020Mário Jankechnájom hrobového miesta
15.07.2020Roman Rakovannájom hrobového miesta
15.07.2020Magda Kovačikovánájom hrobového miesta
14.07.2020Miloš Marianek - MARK, Horná Stredarekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry
10.07.2020Marta Chalányovánájom hrobového miesta
10.07.2020Marta Masarovičovánájom hrobového miesta
09.07.2020Mária Zemanovánájom hrobového miesta
09.07.2020Peter Sumernájom hrobového miesta
09.07.2020Magdaléna Strakovánájom hrobového miesta
09.07.2020Katarína Oconelnájom hrobového miesta
09.07.2020Mária Zemanovánájom hrobového miesta
09.07.2020Alena Borovskánájom hrobového miesta
09.07.2020Štefan Drličkanájom hrobového miesta
09.07.2020Adriana Chrománájom hrobového miesta
09.07.2020Marta Chalányovánájom hrobového miesta
09.07.2020Patrik Hoštáknájom hrobového miesta
08.07.2020Eva Doktorovánájom hrobového miesta
08.07.2020Dušan Pániknájom hrobového miesta
08.07.2020Dušan Pániknájom hrobového miesta
07.07.2020Jozef Valonájom hrobového miesta
07.07.2020Mária Podhornánájom hrobového miesta
07.07.2020Eva Doktorovánájom hrobového miesta
07.07.2020Ľuboš Kopeckýnájom hrobového miesta
07.07.2020Helena Hejskovánájom hrobového miesta
07.07.2020Ján Bolješiknájom hrobového miesta
07.07.2020Emila Šiškanájom hrobového miesta
01.07.2020Helena Freyboldovánájom hrobového miesta
17.06.2020Paulína Mokošovánájom hrobového miesta
17.06.2020Alica Čistánájom hrobového miesta
17.06.2020Hilda Matejíkovánájom hrobového miesta
04.06.2020PLANTEX s. r. o., Veseléškolské ovocie a zelenina
03.06.2020Slovenský futbalový zväzposkytnutie finančných prostriedkov
18.05.2020Marián Táborskýnájom hrobového miesta
09.04.2020Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčanyaudítorské služby
09.04.2020Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčanyaudítorské služby
31.03.2020Dobrovoľná požiarna ochrana SRposkytnutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
30.03.2020MVK Servis s. r. o., Krakovanyzateplenie budovy Základnej školy
16.03.2020MV mont s. r. o., Drahovcezhotovenie diela - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - II. etapa
11.03.2020Helena Sameliakovánájom hrobového miesta
11.03.2020Eva Sumerovánájom hrobového miesta
05.03.2020Mária Ondrejkovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Margita Vavrincovánájom hrobového miesta
04.03.2020Margita Vavrincovánájom hrobového miesta
20.02.2020Ministerstvo vnútra SRposkytnutie dotácie - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice - II. etapa
06.02.2020ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlomposkytovanie služieb v oblasti verejného obstrávania
ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
12.12.2019Disig, a. s., Bratislavaposkytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
26.11.2019Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok k zmluve
19.11.2019Helena Muchovánájom hrobového miesta
15.11.2019Emília Vavrincovánájom hrobového miesta
15.11.2019Emília Vavrincovánájom hrobového miesta
12.11.2019Margita Knapcovánájom hrobového miesta
12.11.2019Emília Vavrincovánájom hrobového miesta
12.11.2019Peter Djenkanájom hrobového miesta
12.11.2019Alžbeta Macovánájom hrobového miesta
07.11.2019Eva Molnárovánájom hrobového miesta
04.11.2019František Maconájom hrobového miesta
23.10.2019Jarmila Lešťanovánájom hrobového miesta
23.10.2019Jarmila Lešťanovánájom hrobového miesta
17.10.2019Generali Poisťovňa a. s., Bratislavaúrazové poistenie ŠKOLÁK
04.10.2019Monika Rehákovánájom hrobového miesta
04.10.2019Erika Jurčíkovánájom hrobového miesta
30.09.2019PERISKOP s. r. o., Košiceposkytovanie služby pre riaditeľov MŠ
13.09.2019PROGRANT s. r. o., Bratislavaexterný manažment projektu "Wifi pre Teba"
23.08.2019Alena Níznerovánájom hrobového miesta
21.08.2019Peter Sumernájom hrobového miesta
19.08.2019Úrad vlády Slovenskej republikyposkytnutie dotácie na podporu rozvoja športu
16.08.2019Slovak Telekom a. s., Bratislavadodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
13.08.2019MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodatok k zmluve o dodávke elektriny
24.07.2019NITRANET s. r. o., Nitradodatok k zmluve o dielo
23.07.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
23.07.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
22.07.2019Alena Šandrikovánájom hrobového miesta
22.07.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
01.08.2019Irena Sigetovánájom bytu
01.08.2019Anton Makišnájom bytu
01.08.2019Mária Melicherovánájom bytu
01.08.2019Magdaléna Müllerovánájom bytu
01.07.2019Irena Nedorostovánájom hrobového miesta
28.06.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
28.06.2019Západoslovenská distribučná a. s., Bratislavapripojenie odberného elektrického zariadenia
25.06.2019Fond na podporu umenia, Bratislavaposkytnutie dotácie - knižničný fond
24.06.2019Enviromentálny fond, Bratislavaposkytnutie dotácie - Satelitné zberné miesto
06.06.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
30.05.2019NITRANET s. r. o., Nitrazhotovenie diela "Wifi pre obec Veľké Orvište"
29.05.2019Edita Dzurovánájom hrobového miesta
22.05.2019PLANTEX s. r. o., Veselédodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny
21.05.2019Marta Ťapušíkovánájom hrobového miesta
16.05.2019MV mont s. r. o., Drahovcezabezpečenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
06.05.2019DANEBOLA s. r. o., Ponikyposkytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
10.04.2019Dobrovoľná požiarna ochrana SRposkynutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
05.04.2019TextilEco a. s., org. zložka, Bratislavazabezpečenie zberu šatstva, textílií a obuvi
02.04.2019Ján Vavrinecnájom hrobového miesta
02.04.2019Slovenský futbalový zväzspolupráca a podpora - projekt "Dajme spolu gól"
21.03.2019Terézia Kravárikovánájom hrobového miesta
25.02.2019ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlomposkytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
25.02.2019Stanislav Balážnájom hrobového miesta
25.02.2019Občianske združenie TRAMPTÁRIA, Veľký Ďurposkytnutie služieb - zabezpečenie školy v prírode
21.02.2019TENDERnet s. r. o., Žilinalicenčná zmluva na software
13.02.2019Marius Pedersen a. s., Trenčínpríloha zmluvy - cenník služieb
08.02.2019Anton Djenkanájom hrobového miesta
04.02.2019Ministerstvo dopravy a výstavby SRposkytnutie nenávratného finančného príspevku - Wifi pre obec Veľké Orvište
04.02.2019Marianna Vavrincovánájom hrobového miesta
04.02.2019Lýdia Nedorostovánájom hrobového miesta
04.02.2019Gabriela Michelovánájom hrobového miesta
28.01.2019Heribert Kaletapredaj nehnuteľnosti
22.01.2019MADE spol. s r. o., Banská Bystricaspracovávanie osobných údajov
ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
31.12.2018Ministerstvo vnútra SRvýpožička súpravy povodňovej záchrannej služby
14.12.2018SSI Schäfer Systems International s. r. o., Piešťanypeňažný dar
13.12.2018Margita Vavrincovánájom hrobového miesta
14.11.2018Alžbeta Horvátovánájom hrobového miesta
14.11.2018Ľudmila Tešedíkovánájom hrobového miesta
05.11.2018Ministerstvo vnútra SRposkytnutie dotácie - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
01.11.2018Mária Melicherovádodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 6
01.11.2018Mária Melicherovázmluva o nájme bytu č. 6
31.10.2018Mária Melicherovádodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 2
31.10.2018Ivan Matyáš, Miroslava Nedorostovádodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 6
26.10.2018Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok č. 4 k zmluve o uložení odpadu
18.10.2018Branislav Gábriš, Daniel Gábriškúpa nehnuteľnosti - záhrada
16.10.2018Dagmar Cifrovánájom hrobového miesta
11.10.2018Mária Košinárovánájom hrobového miesta
11.10.2018Mária Košinárovánájom hrobového miesta
23.09.2018Mária Režovánájom hrobového miesta
20.09.2018beger s. r. o., Nitravypracovanie bezpečnostného projektu - GDPR
20.09.2018BOMAT s. r. o,., Veľké Orvištezber odpadu
05.09.2018Enviromentálny fond, Bratislavaposkytnutie dotácie
05.09.2018ENVI - PAK a. s., Bratislavapríloha k zmluve
05.09.2018Slovenský plynárenský priemysel a. s., Bratislavadodatok k zmluve o dodávke plynu
05.09.2018Slovenský plynárenský priemysel a. s., Bratislavadodávka plynu
31.07.2018Iveta Kapustovánájom hrobového miesta
31.07.2018MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
31.07.2018Nadácia ZSEposkytnutie finančného príspevku
12.07.2018MAPA Slovakia Digital s. r. o., Bratislavadodatok k zmluve o poskytovaní služieb
09.07.2018Emil Glasnákvzájomná výmena nehnuteľností
09.07.2018Peter Kucharčík, TextilEco a. s., Bratislavadodatok k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
06.07.2018Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
28.06.2018Anna Folajtárovánájom hrobového miesta
27.06.2018Generali Poisťovňa a. s., Bratislavapoistenie stavieb, hnuteľných vecí, zariadení
27.06.2018Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
18.06.2018Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
08.06.2018CK Andromeda, Bojniceobstaranie zájazdu - škola v prírode
04.06.2018Jarmila Víťazkovánájom hrobového miesta
04.06.2018Paulína Ballekovánájom hrobového miesta
04.06.2018P&P import s. r. o., Trenčínzber odpadu formou výkupu
25.05.2018KOMENSKY s. r. o., Košicespracúvanie osobných údajov
23.05.2018BAU cargo s. r. o., Žilinastavebné úpravy v objekte materskej školy
24.04.2018Dobrovoľná požiarna ochrana SRposkynutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
17.04.2018ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlomposkytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
05.04.2018Elena Sopkovánájom hrobového miesta
19.03.2018Ing. Karol Solčánypeňažný dar
16.03.2018Peter Sumernájom hrobového miesta
16.03.2018Peter Sumernájom hrobového miesta
06.03.2018Magdaléna Kovačovičovánájom hrobového miesta
26.02.2018Ľubica Rajznerovánájom hrobového miesta
26.02.2018Ľubica Rajznerovánájom hrobového miesta
21.02.2018Národná diaľničná spoločnosť a. s., Bratislavapredaj nehnuteľnosti - pozemku - diaľnica D1
14.02.2018Komunálná poisťovňa a. s., Bratislavaúrazové poistenie Školák
14.02.2018Margita Šiškovánájom hrobového miesta
15.01.2018Štefanková J., Beleková D., Baleková K., Balek S.úhrada sociálnej služby
02.01.2018Marián Hoštákúhrada sociálnej služby
02.01.2018Janka Balekováposkytovanie sociálnej služby
02.01.2018Mária Hoštákováposkytovanie sociálnej služby