ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
14.10.2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťanypomoc v hmotnej núdzi - vykonávanie činnosti
09.10.2020Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok k zmluve - zmena ceny za uloženie odpadu
28.09.2020Slovak Telekom a. s., Bratislavaposkytovanie verejných služieb
23.09.2020AA ALEX s. r. o., Piešťanypredaj pozemku
28.08.2020Enviromentálny fondposkytnutie dotácie - zateplenie budovy Základnej školy
23.07.2020Joshi M., Divinec M.predaj pozemkov
23.07.2020Barabasová D., Kolevová E., Joshi M., Divinec M.kúpa pozemkov
23.07.2020MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
22.07.2020CZ Slovakia a. s., Šamorínzriadenie vzájomných vecných bremien
22.07.2020CZ Slovakia a. s., Šamorínzámena pozemkov
14.07.2020Miloš Marianek - MARK, Horná Stredarekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry
04.06.2020PLANTEX s. r. o., Veseléškolské ovocie a zelenina
03.06.2020Slovenský futbalový zväzposkytnutie finančných prostriedkov
09.04.2020Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčanyaudítorské služby
31.03.2020Dobrovoľná požiarna ochrana SRposkytnutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
30.03.2020MVK Servis s. r. o., Krakovanyzateplenie budovy Základnej školy
11.03.2020Eva Sumerovánájom hrobového miesta
05.03.2020Mária Ondrejkovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Blažena Grančičovánájom hrobového miesta
04.03.2020Margita Vavrincovánájom hrobového miesta
04.03.2020Margita Vavrincovánájom hrobového miesta
20.02.2020Ministerstvo vnútra SRposkytnutie dotácie - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice - II. etapa
06.02.2020ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlomposkytovanie služieb v oblasti verejného obstrávania

 

ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
12.12.2019Disig, a. s., Bratislavaposkytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
26.11.2019Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok k zmluve
19.11.2019Helena Muchovánájom hrobového miesta
15.11.2019Emília Vavrincovánájom hrobového miesta
15.11.2019Emília Vavrincovánájom hrobového miesta
12.11.2019Margita Knapcovánájom hrobového miesta
12.11.2019Emília Vavrincovánájom hrobového miesta
12.11.2019Peter Djenkanájom hrobového miesta
12.11.2019Alžbeta Macovánájom hrobového miesta
07.11.2019Eva Molnárovánájom hrobového miesta
04.11.2019František Maconájom hrobového miesta
23.10.2019Jarmila Lešťanovánájom hrobového miesta
23.10.2019Jarmila Lešťanovánájom hrobového miesta
17.10.2019Generali Poisťovňa a. s., Bratislavaúrazové poistenie ŠKOLÁK
04.10.2019Monika Rehákovánájom hrobového miesta
04.10.2019Erika Jurčíkovánájom hrobového miesta
30.09.2019PERISKOP s. r. o., Košiceposkytovanie služby pre riaditeľov MŠ
13.09.2019PROGRANT s. r. o., Bratislavaexterný manažment projektu "Wifi pre Teba"
23.08.2019Alena Níznerovánájom hrobového miesta
21.08.2019Peter Sumernájom hrobového miesta
19.08.2019Úrad vlády Slovenskej republikyposkytnutie dotácie na podporu rozvoja športu
16.08.2019Slovak Telekom a. s., Bratislavadodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
13.08.2019MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodatok k zmluve o dodávke elektriny
24.07.2019NITRANET s. r. o., Nitradodatok k zmluve o dielo
23.07.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
23.07.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
22.07.2019Alena Šandrikovánájom hrobového miesta
22.07.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
01.08.2019Irena Sigetovánájom bytu
01.08.2019Anton Makišnájom bytu
01.08.2019Mária Melicherovánájom bytu
01.08.2019Magdaléna Müllerovánájom bytu
01.07.2019Irena Nedorostovánájom hrobového miesta
28.06.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
28.06.2019Západoslovenská distribučná a. s., Bratislavapripojenie odberného elektrického zariadenia
25.06.2019Fond na podporu umenia, Bratislavaposkytnutie dotácie - knižničný fond
24.06.2019Enviromentálny fond, Bratislavaposkytnutie dotácie - Satelitné zberné miesto
06.06.2019Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
30.05.2019NITRANET s. r. o., Nitrazhotovenie diela "Wifi pre obec Veľké Orvište"
29.05.2019Edita Dzurovánájom hrobového miesta
22.05.2019PLANTEX s. r. o., Veselédodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny
21.05.2019Marta Ťapušíkovánájom hrobového miesta
16.05.2019MV mont s. r. o., Drahovcezabezpečenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
06.05.2019DANEBOLA s. r. o., Ponikyposkytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
10.04.2019Dobrovoľná požiarna ochrana SRposkynutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
05.04.2019TextilEco a. s., org. zložka, Bratislavazabezpečenie zberu šatstva, textílií a obuvi
02.04.2019Ján Vavrinecnájom hrobového miesta
02.04.2019Slovenský futbalový zväzspolupráca a podpora - projekt "Dajme spolu gól"
21.03.2019Terézia Kravárikovánájom hrobového miesta
19.03.2019Generali Poisťovňa a. s., Bratislavapoistenie stavieb, hnuteľných vecí, zariadení
25.02.2019ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlomposkytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
25.02.2019Stanislav Balážnájom hrobového miesta
25.02.2019Občianske združenie TRAMPTÁRIA, Veľký Ďurposkytnutie služieb - zabezpečenie školy v prírode
21.02.2019TENDERnet s. r. o., Žilinalicenčná zmluva na software
13.02.2019Marius Pedersen a. s., Trenčínpríloha zmluvy - cenník služieb
08.02.2019Anton Djenkanájom hrobového miesta
04.02.2019Marianna Vavrincovánájom hrobového miesta
04.02.2019Lýdia Nedorostovánájom hrobového miesta
04.02.2019Gabriela Michelovánájom hrobového miesta
28.01.2019Heribert Kaletapredaj nehnuteľnosti
22.01.2019MADE spol. s r. o., Banská Bystricaspracovávanie osobných údajov

 

ZverejnenéZmluvný partnerPredmet zmluvyZmluva
31.12.2018Ministerstvo vnútra SRvýpožička súpravy povodňovej záchrannej služby
14.12.2018SSI Schäfer Systems International s. r. o., Piešťanypeňažný dar
13.12.2018Margita Vavrincovánájom hrobového miesta
14.11.2018Alžbeta Horvátovánájom hrobového miesta
14.11.2018Ľudmila Tešedíkovánájom hrobového miesta
05.11.2018Ministerstvo vnútra SRposkytnutie dotácie - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
01.11.2018Mária Melicherovádodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 6
01.11.2018Mária Melicherovázmluva o nájme bytu č. 6
31.10.2018Mária Melicherovádodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 2
31.10.2018Ivan Matyáš, Miroslava Nedorostovádodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 6
26.10.2018Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolnédodatok č. 4 k zmluve o uložení odpadu
18.10.2018Branislav Gábriš, Daniel Gábriškúpa nehnuteľnosti - záhrada
16.10.2018Dagmar Cifrovánájom hrobového miesta
11.10.2018Mária Košinárovánájom hrobového miesta
11.10.2018Mária Košinárovánájom hrobového miesta
23.09.2018Mária Režovánájom hrobového miesta
20.09.2018beger s. r. o., Nitravypracovanie bezpečnostného projektu - GDPR
20.09.2018BOMAT s. r. o,., Veľké Orvištezber odpadu
05.09.2018Enviromentálny fond, Bratislavaposkytnutie dotácie
05.09.2018ENVI - PAK a. s., Bratislavapríloha k zmluve
05.09.2018Slovenský plynárenský priemysel a. s., Bratislavadodatok k zmluve o dodávke plynu
05.09.2018Slovenský plynárenský priemysel a. s., Bratislavadodávka plynu
31.07.2018Iveta Kapustovánájom hrobového miesta
31.07.2018MAGNA ENERGIA a. s., Piešťanydodávka elektriny
31.07.2018Nadácia ZSEposkytnutie finančného príspevku
12.07.2018MAPA Slovakia Digital s. r. o., Bratislavadodatok k zmluve o poskytovaní služieb
09.07.2018Emil Glasnákvzájomná výmena nehnuteľností
09.07.2018Peter Kucharčík, TextilEco a. s., Bratislavadodatok k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
06.07.2018Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
28.06.2018Anna Folajtárovánájom hrobového miesta
27.06.2018Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
18.06.2018Trnavský samosprávny krajposkytnutie účelovej dotácie
08.06.2018CK Andromeda, Bojniceobstaranie zájazdu - škola v prírode
04.06.2018Jarmila Víťazkovánájom hrobového miesta
04.06.2018Paulína Ballekovánájom hrobového miesta
04.06.2018P&P import s. r. o., Trenčínzber odpadu formou výkupu
23.05.2018BAU cargo s. r. o., Žilinastavebné úpravy v ojekte materskej školy
24.04.2018Dobrovoľná požiarna ochrana SRposkynutie dotácie - činnosť DHZO Veľké Orvište
17.04.2018ISA projekta s. r. o., Brezová pod Bradlomposkytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
05.04.2018Elena Sopkovánájom hrobového miesta
19.03.2018Ing. Karol Solčánypeňažný dar
16.03.2018Peter Sumernájom hrobového miesta
16.03.2018Peter Sumernájom hrobového miesta
06.03.2018Magdaléna Kovačovičovánájom hrobového miesta
26.02.2018Ľubica Rajznerovánájom hrobového miesta
26.02.2018Ľubica Rajznerovánájom hrobového miesta
21.02.2018Národná diaľničná spoločnosť a. s., Bratislavapredaj nehnuteľnosti - pozemku - diaľnica D1
14.02.2018Komunálná poisťovňa a. s., Bratislavaúrazové poistenie Školák
14.02.2018Margita Šiškovánájom hrobového miesta
15.01.2018Štefanková J., Beleková D., Baleková K., Balek S.úhrada sociálnej služby
02.01.2018Marián Hoštákúhrada sociálnej služby
02.01.2018Janka Balekováposkytovanie sociálnej služby
02.01.2018Mária Hoštákováposkytovanie sociálnej služby
21.02.2019TENDERnet s. r. o., Žilinalicenčná zmluva na software
13.02.2019Marius Pedersen a. s., Trenčínpríloha zmluvy - cenník služieb
08.02.2019Anton Djenkanájom hrobového miesta
04.02.2019Marianna Vavrincovánájom hrobového miesta
04.02.2019Lýdia Nedorostovánájom hrobového miesta
04.02.2019Gabriela Michelovánájom hrobového miesta
28.01.2019Heribert Kaletapredaj nehnuteľnosti
22.01.2019MADE spol. s r. o., Banská Bystricaspracovávanie osobných údajov