Materská škola LIENKA vo Veľkom Orvišti

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

+421 33 7746 103

materskaskolavo@gmail.com

Vedenie školy a učitelia

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka školy, učiteľka

Nadežda Vanglová

učiteľka

Dokumenty

Oznamy