Materská škola LIENKA vo Veľkom Orvišti

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

+421 33 7746 103

materskaskolavo@gmail.com

Vedenie školy a učitelia

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka školy, učiteľka

Nadežda Vanglová

učiteľka

Dokumenty

Oznamy

Jesenné prázdniny

Riaditeľka materskej školy so súhlasom zriaďovateľa prerušuje prevádzku materskej školy počas jesenných prázdnin od 28.10.2022…

Možnosti zdieľania