Rada školy pri Materskej škole Veľké Orvište oznamuje, že dňa 10. júla 2024 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Veľké Orvište a na základe výsledkov výberového konania navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do uvedenej funkcie uchádzača Mgr. Editu Lukáčikovú.