Sklo

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne.

Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele sklo, 71 zelené sklo, 72 hnedé sklo:

null null null

NEPATRÍ SEM:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarivky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.


Udalosť trvá od 17. 1. 2020 do 10. 6. 2022. Najbližší termín je 25. február 2022

Termín(y):