+421 911 271 955

PhDr. Pavol Paulovič

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Úradné hodiny starostu obce

Pondelok 07.30 – 12.0013.00 – 15.30
Utorok 07.30 – 12.0013.00 – 15.30
Streda 07.30 – 12.0013.00 – 16.00
Štvrtok 07.30 – 12.0013.00 – 15.30
Piatok 07.30 – 13.00