ERB

Erb obce vychádza z prsteňovej pečate odtlačenej cez papierovú clonu na urbárskej písomnosti z 25. februára 1790 uloženej v Štátnom oblastnom archíve v Nitre. Pečať sa v archíve nachádza aj na staršej listine z roku 1780. Odtlačok pečate popisujeme nasledovne: Pečať oválneho tvaru o max. priemere 16 mm. V pečatnom poli je vľavo otočený kľačiaci muž, za ním mešec, pred ním jeleň s krížom medzi parožím. Vpravo hore iniciálky A M.
Návrh obecného erbu, ktorého autorom je Dr. Jozef Šimončič bol spolu s vlajkou zaevidovaný Heraldickou komisiou MV SR pod sign. V58/95.
Erb obce tvorí zelený štít so zlatou pažiťou, nad ktorou kľačí strieborný muž – sv. Hubert – za ním zlatý mešec, pred ním strieborný jeleň so zlatým krížom medzi zlatým parožím.

VLAJKA

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej a žltej, ukončenej tromi cípmi.

PEČAŤ

V Pamätnej knihe obce sa ako jedinečná pamiatka zachovala historická pečať Veľkého Orvišťa. Odtlačok pečatidla do červeného vosku zhotovil kronikár Eduard Kľubica v roku 1933. Pečatidlo sa dnes nachádza na neznámom mieste. V kruhopise pečate je nápis: SIGILLUM POSSESIONIS N EOYVISTE. V poli je zobrazená vľavo otočená holubica s ratolesťou v zobáčiku, sediaca na konári. Nad holubicou je rok 1784. Pečať má priemer 21 mm.

V súčasnosti sa používa okrúhla pečiatka, ktorá má v strede obecný symbol (erb) a v kruhopise nápis: OBEC VEĽKÉ ORVIŠTE.