Webové sídlo www.velkeorviste.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Ak sa vyžaduje ďalšia úprava, textové súbory sú zverejňované vo formátoch .docx. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Tabuľky sú použité iba na štruktúrovanie dát, nie na tvorbu rozloženia web stránky. Tabuľkové dáta dávajú zmysel čítané zľava doprava a každá tabuľka obsahuje záhlavie stĺpcov uľahčujúce pochopenie štruktúry dát aj pri čítaní špeciálnymi čítačkami.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

Navštívené odkazy nie sú od nenavštívených odlíšené zmenou farby odkazu. Textové odkazy nie sú podčiarknuté. Väčšina odkazov sa otvára do nového okna.

Pripomienky k prístupnosti a obsahu web stránok www.velkeorviste.sk zasielajte na emailovú adresu admin@velkeorviste.sk.

Webové sídlo www.velkeorviste.sk bolo spustené dňa 4. 5. 2020.

Možnosti zdieľania