Jedálny lístok

Školská jedáleň

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

Vedúca školskej jedálne

Nadežda Vanglová

Odhlasovanie zo stravy a prihlasovanie na stravu

+421 33 7746 103

jedalen@velkeorviste.sk