Udalosť trvá od 2. 1. 2020 do 31. 5. 2021. Najbližší termín je 31. máj 2021

Termín(y):
 • Viacvrstvové kombinované materiály tzv. tetrapaky sa zberajú do oranžových zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

  PATRÍ SEM:

  Neznečistené a stlačené nápojové kartóny – obaly z mlieka, smotany, džúsov, vína a iných nápojov s označením C/PAP:

  null

  NEPATRÍ SEM:

  Znečistené nápojové kartóny.

  UPOZORNENIE:

  Pred vyhodením nápojový kartón stlačte alebo zošliapnite, aby jeho objem bol čo najmenší.