Tetrapaky

Viacvrstvové kombinované materiály tzv. tetrapaky sa zberajú do oranžových zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Neznečistené a stlačené nápojové kartóny – obaly z mlieka, smotany, džúsov, vína a iných nápojov s označením C/PAP:

null

NEPATRÍ SEM:

Znečistené nápojové kartóny.

UPOZORNENIE:

Pred vyhodením nápojový kartón stlačte alebo zošliapnite, aby jeho objem bol čo najmenší.


Udalosť trvá od 2. 1. 2020 do 3. 6. 2022. Najbližší termín je 28. január 2022

Termín(y):