Viacvrstvové kombinované materiály tzv. tetrapaky sa zberajú do oranžových zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Neznečistené a stlačené nápojové kartóny – obaly z mlieka, smotany, džúsov, vína a iných nápojov s označením C/PAP:

null

NEPATRÍ SEM:

Znečistené nápojové kartóny.

UPOZORNENIE:

Pred vyhodením nápojový kartón stlačte alebo zošliapnite, aby jeho objem bol čo najmenší.


Termín(y):