Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR v obci Veľké Orvište dňa 29. 2. 2020
Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Veľké Orvište dňa 25. 5. 2019
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta v obci Veľké Orvište dňa 16. 3. 2019
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta v obci Veľké Orvište dňa 30. 3. 2019
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce Veľké Orvište dňa 10. 11. 2018