Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Valo (zástupca starostu)

Gabriela Michelová

Marta Kráľovičová

Mgr. Elena Horňanská

Pavol Táborský

Peter Djenka

Ing. Marián Šiška

Dušan Kráľovič

Jaroslav Vavrinec

Komisie

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Gabriela Michelová
Členovia: Peter Djenka, Dušan Kráľovič, Ing. Marián Šiška

Komisia verejného záujmu

Predseda: Pavol Táborský
Členovia: Gabriela Michelová, Marta Kráľovičová

Komisia sociálnych a zdravotníckych vecí

Predseda: Marta Kráľovičová
Člen: Mgr. Elena Horňanská

Komisia verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

Predseda: Jaroslav Vavrinec
Členovia: Dušan Kráľovič, Ing. Marián Šiška

Komisia bytová a inventarizačná

Predseda: Jozef Valo
Členovia: Peter Djenka, Jaroslav Vavrinec, Ing. Jana Müllerová

Rokovania obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Možnosti zdieľania