Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Valo (zástupca starostu)

Gabriela Michelová

Marta Kráľovičová

Mgr. Elena Horňanská

Pavol Táborský

Peter Djenka

Ing. Marián Šiška

Dušan Kráľovič

Jaroslav Vavrinec

Komisie

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Gabriela Michelová
Členovia: Peter Djenka, Dušan Kráľovič, Ing. Marián Šiška

Komisia verejného záujmu

Predseda: Pavol Táborský
Členovia: Gabriela Michelová, Marta Kráľovičová

Komisia sociálnych a zdravotníckych vecí

Predseda: Marta Kráľovičová
Člen: Mgr. Elena Horňanská

Komisia verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

Predseda: Jaroslav Vavrinec
Členovia: Dušan Kráľovič, Ing. Marián Šiška

Komisia bytová a inventarizačná

Predseda: Jozef Valo
Členovia: Peter Djenka, Jaroslav Vavrinec, Ing. Jana Müllerová

Rokovania obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva