Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Valo (zástupca starostu)

Gabriela Michelová

Marta Kráľovičová

Mgr. Elena Horňanská

Pavol Táborský

Peter Djenka

Ing. Marián Šiška

Dušan Kráľovič

Jaroslav Vavrinec

Komisie

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Gabriela Michelová
Členovia: Peter Djenka, Dušan Kráľovič, Ing. Marián Šiška

Komisia verejného záujmu

Predseda: Pavol Táborský
Členovia: Gabriela Michelová, Marta Kráľovičová

Komisia sociálnych a zdravotníckych vecí

Predseda: Marta Kráľovičová
Člen: Mgr. Elena Horňanská

Komisia verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

Predseda: Jaroslav Vavrinec
Členovia: Dušan Kráľovič, Ing. Marián Šiška

Komisia bytová a inventarizačná

Predseda: Jozef Valo
Členovia: Peter Djenka, Jaroslav Vavrinec, Ing. Jana Müllerová

Rokovania obecného zastupiteľstva

Termín zasadnutiaPozvánkaZápisnicaUznesenia
5. september 2022
27. jún 2022
2. máj 2022
4. apríl 2022
21. február 2022
Termín zasadnutiaPozvánkaZápisnicaUznesenia
22. november 2021
25. október 2021
13. september 2021
28. jún 2021
26. apríl 2021
29. marec 2021
22. február 2021
25. január 2021
Termín zasadnutiaPozvánkaZápisnicaUznesenia
14. december 2020
23. november 2020
5. október 2020
24. august 2020
13. júl 2020
1. jún 2020
9. apríl 2020
24. február 2020
Termín zasadnutiaPozvánkaZápisnicaUznesenia
13. december 2019
28. október 2019
2. september 2019
10. jún 2019
29. apríl 2019
25. február 2019
21. január 2019
Termín zasadnutiaPozvánkaZápisnicaUznesenia
10. december 2018
5. november 2018
1. október 2018
6. august 2018
25. jún 2018
27. apríl 2018
26. marec 2018
19. február 2018

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Možnosti zdieľania