Cintorín v obci Veľké Orvište sa rozprestiera v okolí kostola Nanebovzatia Panny Márie. Cintorín spolu s domom smútku tvoria pohrebisko obce Veľké Orvište. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Veľké Orvište.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín umožňuje prezerať a vyhľadávať hrobové miesta a zosnulých