Základná škola 1. – 4. ročník vo Veľkom Orvišti

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

+421 33 7624 306

velkeorvisteskola@gmail.com

Oznamy

Fotogaléria

Zo života školy

Zima v prácach našich detí

Vianoce sa blížia

Jeseň pani bohatá

Svetový deň mlieka na školách