Základná škola 1. – 4. ročník vo Veľkom Orvišti

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

+421 33 7624 306

velkeorvisteskola@gmail.com

Oznamy

Fotogaléria

Halloween párty

Pri príležitosti mesiaca úcty starším sme pre starých rodičov vyrobili pekné darčeky

Fotenie v našej škole

Jeseň v našich prácach

Takto tvoríme v ŠKD

A nový školský rok začal …

Júnové tvorivé práce detí

Lúčime sa so žiakmi 4. ročníka

Základná škola na konci školského roka 2020/2021 sa lúči so žiakmi štvrtého ročníka. Tento školský rok bol pre žiakov iný a náročnejší, pretože sa učili dištančne. Napriek tomu tento školský rok zvládli úspešne.

Štvrtákom želáme veľa úspechov na druhom stupni vzdelávania!

Obecný úrad pred deti

Obecný úrad usporiadal v rámci medzinárodného dňa detí v školskom areáli ZŠ a MŠ pre všetky deti program spojený s atrakciami, ktorý pozval nielen deti, ale aj dospelých. Deti si mohli vyšantiť na svojich obľúbených atrakciách, ako napríklad v jazde na poníkoch, jazde na motokárach, na nafukovacích hradoch z rozprávky Madagaskar a pri iných pohybových hrách pripravených školou. V tento výnimočný deň sa deti mohli občerstviť sladkou odmenou.

Za usporiadanie programu pre deti ZŠ, MŠ a obce Veľké Orvište preto patrí poďakovanie pánovi starostovi a zamestnancom obecného úradu od všetkých detí.

Deň detí v školskom klube detí

Deti v ŠKD svoj sviatok oslávili hrami v školskom areáli. Medzi obľúbené hry patrili skákanie na hula-hop loptách, preliezanie cez tunel, hádzanie na cieľ, nafukovanie balónov, loptové hry, tanec a iné spoločenské hry. Za zvládnutie všetkých disciplín si samozrejme zaslúžili sladkú odmenu a občerstvenie od pani vychovávateľky a rodičov.

Deň matiek v ŠKD – darček pre mamu

Pri príležitosti dňa matiek, deti zo školského klubu detí si zhotovili pre svoju mamu srdcia a kvety. S milou básničkou svoje mamičky tak potešili na ich veľký sviatok. Aj keď nacvičovali so svojou vychovávateľkou aj hudobné a tanečné pásmo, pre súčasnú situáciu pandémie, nebolo možné svoj program predviesť, určite sa im to podarí, keď to bude možné uskutočniť.

Ešte raz všetko najlepšie všetkým mamám!

Žiaci a kolektív ZŠ vo Veľkom Orvišti.

Všetkovedko

Sme veľmi radi, že sme sa aj tento rok mali možnosť zapojiť do súťaže Všetkovedko. Deti si mohli zmerať vedomosti so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska.
Diplomy a vecné ceny si žiaci prevzali 27. 4. 2021. Najúspešnejším žiakom našej školy sa stal Lukáš Kysela.
Víťazovi aj ostatným deťom srdečne blahoželáme!

Deň Zeme očami detí

Žiaci zo školského klubu sa v rámci Dňa Zeme, enviromentálnych a pracovno – technických aktivít zapojili do rôznych činností. Vyčistili a vyzbierali odpadky v areáli školy. Deti svojou tvorivou a nápaditou prácou zhotovili vlastnú zemeguľu, akú ju vidia oni.

Zo života školy

Vytvorili sme darčeky pre našich budúcich prvákov

Jar prichádza a činnosť detí v školskom klube

Zima v prácach našich detí

Vianoce sa blížia

Jeseň pani bohatá

Svetový deň mlieka na školách

Možnosti zdieľania