Základná škola 1. – 4. ročník vo Veľkom Orvišti

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

+421 33 7624 306

velkeorvisteskola@gmail.com

Vedenie školy a učitelia

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka školy
triedna učiteľka 2. a 4. ročník

Mgr. Jana Ovčarovičová

triedna učiteľka 1. a 3. ročník

Monika Manasová

vychovávateľka v školskom klube detí

Ing. Jana Müllerová

učiteľka anglického jazyka

Mgr. Branislav Popelka

učiteľ náboženskej výchovy

Oznamy