Základná škola 1. – 4. ročník vo Veľkom Orvišti

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

+421 33 7624 306

velkeorvisteskola@gmail.com

Aj naša škola sa zaradila medzi využívateľov systému EduPage, a preto všetky informácie a novinky o našej škole nájdete na webstránke https://zsvo.edupage.org