Základná škola 1. – 4. ročník vo Veľkom Orvišti

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

+421 33 7624 306

velkeorvisteskola@gmail.com

Oznamy

Poďakovanie

Vážení rodičia našich budúcich prváčikov! V mesiaci apríl 2021 sa uskutočnil na našej škole zápis…

Fotogaléria

Deň matiek v ŠKD - darček pre mamu

Pri príležitosti dňa matiek, deti zo školského klubu detí si zhotovili pre svoju mamu srdcia a kvety. S milou básničkou svoje mamičky tak potešili na ich veľký sviatok. Aj keď nacvičovali so svojou vychovávateľkou aj hudobné a tanečné pásmo, pre súčasnú situáciu pandémie, nebolo možné svoj program predviesť, určite sa im to podarí, keď to bude možné uskutočniť.

Ešte raz všetko najlepšie všetkým mamám!

Žiaci a kolektív ZŠ vo Veľkom Orvišti.

Všetkovedko

Sme veľmi radi, že sme sa aj tento rok mali možnosť zapojiť do súťaže Všetkovedko. Deti si mohli zmerať vedomosti so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska.
Diplomy a vecné ceny si žiaci prevzali 27. 4. 2021. Najúspešnejším žiakom našej školy sa stal Lukáš Kysela.
Víťazovi aj ostatným deťom srdečne blahoželáme!

Deň Zeme očami detí

Žiaci zo školského klubu sa v rámci Dňa Zeme, enviromentálnych a pracovno – technických aktivít zapojili do rôznych činností. Vyčistili a vyzbierali odpadky v areáli školy. Deti svojou tvorivou a nápaditou prácou zhotovili vlastnú zemeguľu, akú ju vidia oni.

Zo života školy

Vytvorili sme darčeky pre našich budúcich prvákov

Jar prichádza a činnosť detí v školskom klube

Zima v prácach našich detí

Vianoce sa blížia

Jeseň pani bohatá

Svetový deň mlieka na školách