Základná škola 1. – 4. ročník vo Veľkom Orvišti

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

+421 33 7624 306

velkeorvisteskola@gmail.com

Vedenie školy a učitelia

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka školy, triedna učiteľka

Mgr. Andrea Sedláková

triedna učiteľka

Jana Pálková

vychovávateľka v školskom klube detí

Mgr. Branislav Popelka

učiteľ náboženskej výchovy

Oznamy