Papier sa zberá do modrých zberných nádob o objeme 240 l (nádobu má každá domácnosť) alebo do modrých kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, lepenky, vlnité lepenky a podobne.

Materiály z papiera sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 20 znamená vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka, 22 bežný papier:

null null null

NEPATRÍ SEM:

Mokrý, znečistený či mastný papier, použité plienky, hygienické potreby, asfaltový, dechtovaný papier a podobne.

UPOZORNENIE:

Papierové obaly a krabice pred vyhodením stlačte alebo zošliapnite, prípadne rozdeľte na menšie časti, aby ich objem bol čo najmenší.


Termín(y):