Papier

Papier sa zberá do modrých zberných nádob o objeme 240 l (nádobu má každá domácnosť) alebo do modrých kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, lepenky, vlnité lepenky a podobne.

Materiály z papiera sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 20 znamená vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka, 22 bežný papier:

null null null

NEPATRÍ SEM:

Mokrý, znečistený či mastný papier, použité plienky, hygienické potreby, asfaltový, dechtovaný papier a podobne.

UPOZORNENIE:

Papierové obaly a krabice pred vyhodením stlačte alebo zošliapnite, prípadne rozdeľte na menšie časti, aby ich objem bol čo najmenší.


Udalosť trvá od 9. 1. 2020 do 29. 4. 2022. Najbližší termín je 3. marec 2022

Termín(y):