Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,…