Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…

Papier sa zberá v domácnosti do modrých (v prípade starších nádob aj inej farby) zberných nádob o objeme 240 l alebo do platových vriec o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný spred nehnuteľností obyvateľov. PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky,…