Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť). PATRÍ SEM: Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu). NEPATRÍ SEM: Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil),…