Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – Západoslovenská distribučná a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2024. Výzva na okliesnenie stromov – Západoslovenská distribučná a.s.