Asistované sčítanie obyvateľov

Vážení spoluobčania, práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obcí zriadenom na Obecnom úrade vo Veľkom Orvišti alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 033 7746126 alebo 0904 746164. Sčítajte sa do 13. júna 2021 pomocou asistentov. Viac…

OZNAM – TAVOS a.s.

TAVOS a.s. oznamuje, že vzhľadom k pandemickým obmedzeniam predlžuje lehotu na podanie generálneho pardonu v období od 1.novembra 2020 do 30. júna 2021 – umožňuje, aby si obyvatelia oficiálne zlegalizovali napojenie na vodovodné a kanalizačné prípojky. Oznam o generálnom pardone – upravené predĺženie

Obmedzenie prístupnosti úložiska biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení občania, vzhľadom na neustále sa opakujúci a narastajúci problém s neoprávneným zhromažďovaním odpadu, ktorý nie je určený na uloženie v tzv. silážnej jame nachádzajúcej sa za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište, musela obec pristúpiť k obmedzeniu prevádzkového času úložiska bioodpadu (biologicky rozložiteľný odpad z údržby drevín a zelene). Úložisko (silážna jama) bude od…

Poplatok za nakladanie s odpadmi, daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Vážení občania, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou, Vám bude rozhodnutie o poplatku za nakladanie s odpadmi a rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa pre rok 2021 doručované do poštových schránok bez potvrdenia prevzatia rozhodnutí zo strany adresáta. Zároveň Vás prosíme, aby ste pri následných úhradách poplatku a daní, uprednostnili bezhotovostnú formu platby…