Zákaz otvorenia škôl

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Piešťany v 3. stupni varovania (bordová farba) zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Piešťany. Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Piešťany ako aj regionálnych indikátorov.…

Výkup papiera 15.12.2020

Spoločnosť P&P import s.r.o. uskutoční dňa 15.12.2020 od 15:20 – 15:40 h výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Vykupujú sa: noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.