Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Zmenou odpadovej legislatívy obciam vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu poklesne množstvo zmesového komunálneho odpadu, nakoľko odpad z kuchyne tvorí až 40 % zmesového odpadu z domácností. Zároveň znížime náklady na komunálny odpad a zvýšime podiel triedeného zberu a mieru recyklácie. V prípade,…

Máte zaujímavý návrh na zlepšenie životnej úrovne v našej obci?

Máte zaujímavý návrh, ktorý by bol prínosom pre našu obec a zároveň by ušetril finančné prostriedky našej obce? Vážení občania, dovoľte mi predstaviť vám komunikačný priestor, kde môžete podávať vaše návrhy. Cieľom komunikačného priestoru je, aby ste mali možnosť podať váš návrh, ktorý by priniesol zlepšenie životnej úrovne v našej obci. Určite sa medzi vami…

ZÚČASTNITE SA REFERENDA 2023

Kedy: sobota 21.1.2023 od 07.00 h do 22.00 h Kde: Základná škola vo Veľkom Orvišti V referende rozhodnete o zmene Ústavy SR, ktorou bude možné predčasné skončenie volebného obdobia NR SR uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR. Referendum bude skúška nás občanov, či vieme svoje politické právo využiť a rozhodovať o sebe, a preto využite…