Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Zmenou odpadovej legislatívy obciam vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu poklesne množstvo zmesového komunálneho odpadu, nakoľko odpad z kuchyne tvorí až 40 % zmesového odpadu z domácností. Zároveň znížime náklady na komunálny odpad a zvýšime podiel triedeného zberu a mieru recyklácie. V prípade,…

Výsledky hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende v obci Veľké Orvište konaného dňa 21.1.2023   Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 866 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 293 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 293 Počet platných hlasov: 291 Počet odpovedí „ÁNO“: 286 (97,61 %) Počet odpovedí „NIE“: 5 (1,70 %) Účasť: 33,83 %    

Máte zaujímavý návrh na zlepšenie životnej úrovne v našej obci?

Máte zaujímavý návrh, ktorý by bol prínosom pre našu obec a zároveň by ušetril finančné prostriedky našej obce? Vážení občania, dovoľte mi predstaviť vám komunikačný priestor, kde môžete podávať vaše návrhy. Cieľom komunikačného priestoru je, aby ste mali možnosť podať váš návrh, ktorý by priniesol zlepšenie životnej úrovne v našej obci. Určite sa medzi vami…

ZÚČASTNITE SA REFERENDA 2023

Kedy: sobota 21.1.2023 od 07.00 h do 22.00 h Kde: Základná škola vo Veľkom Orvišti V referende rozhodnete o zmene Ústavy SR, ktorou bude možné predčasné skončenie volebného obdobia NR SR uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR. Referendum bude skúška nás občanov, či vieme svoje politické právo využiť a rozhodovať o sebe, a preto využite…

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 22.12.2022 bude materská škola zatvorená z dôvodu udelenia riaditeľského voľna. Vianočné prázdniny sa začínajú 23. 12. 2022 a končia 07.01.2022 (vrátane). Nástup deti do materskej školy je 09.01.2023 t. j. v pondelok. Veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám praje kolektív materskej školy.