Zmena v spôsobe zasielania hlásení o chove hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava upozorňuje chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz, že od 1.7.2024 nadobúdajú účinnosť nové vyhlášky o identifikácií a registrácií hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ošípaných (vyhláška MPRV SR č. 17/2012, 18/2012, 20/2012 Z. z.). Z tohto dôvodu bude od 1.7.2024 možné zasielať hlásenia o zmenách v chovoch hovädzieho dobytka,…