Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. 10. 2022

Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v…

Karanténa

Dnes 23.2.2022 ráno nám bol hlásený ďalší potvrdený prípad pozitivity dieťaťa. Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol v piatok. Z toho dôvodu Vám oznamujeme, že deti idú od 24.2.2022 do 25.2.2022 do karantény. Prosíme Vás o sledovanie zdravotného stavu deti a nahlasovanie prípadnej ďalšej pozitivity. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude materská škola v prevádzke do 17.12.2021. Po vianočných prázdninách bude materská škola v prevádzke od 10.01.2022. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Oznam

V záujme zabezpečenia plynulého preberania a odovzdávania detí v spoločných priestoroch v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu, sme so zriaďovateľom rozhodli, že rodiča detí sa budú zdržiavať v spoločných priestoroch len nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v počte 2 rodičia.