Dotácia na stravu

Vážení rodičia, s účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný…

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 22.12.2022 bude materská škola zatvorená z dôvodu udelenia riaditeľského voľna. Vianočné prázdniny sa začínajú 23. 12. 2022 a končia 07.01.2022 (vrátane). Nástup deti do materskej školy je 09.01.2023 t. j. v pondelok. Veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám praje kolektív materskej školy.