Vianočné prázdniny

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude materská škola v prevádzke do 17.12.2021. Po vianočných prázdninách bude materská škola v prevádzke od 10.01.2022. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Oznam

V záujme zabezpečenia plynulého preberania a odovzdávania detí v spoločných priestoroch v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu, sme so zriaďovateľom rozhodli, že rodiča detí sa budú zdržiavať v spoločných priestoroch len nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v počte 2 rodičia.

Obnovenie prezenčnej formy výchovy a vzdelávania v materskej škole

Vážení rodičia, vzhľadom na priaznivejšiu epidemiologickú situáciu, odporúčania RÚVZ v zmysle platného COVID-AUTOMATU a po rozhodnutí starostu obce Veľké Orvište PhDr. Pavla Pauloviča od dňa 7. 4. 2021 začne prebiehať prezenčná forma výchovy a vzdelávania pre všetky deti materskej školy vo Veľkom Orvišti. Zákonní zástupcovia sú povinní prísne dodržiavať protiepidemiologické opatrenia: vyplniť a podpísať čestné…

Zákaz otvorenia škôl

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Piešťany v 3. stupni varovania (bordová farba) zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Piešťany. Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Piešťany ako aj regionálnych indikátorov.…

Oznam o návrate do materskej školy

Na základe rozhodnutie ministra školstva a zriaďovateľa školy obce Veľké Orvište bude otvorená prevádzka materskej školy od 8. februára 2021. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je: negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu MŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní, testovanie antigénovými testami bude zabezpečené 6.2.2021 (sobotu) v Kultúrnom dome…

Prerušenie prevádzky Materskej školy

Po prerokovaní so zriaďovateľom materskej školy, prevádzku materskej školy v čase jesenných prázdnin v dňoch 2., 6. a 9. novembra 2020 prerušujeme v zmysle platnej legislatívy. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Za pochopenie ďakujeme.