Vianočné prázdniny

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 22.12.2022 bude materská škola zatvorená z dôvodu udelenia riaditeľského voľna. Vianočné prázdniny sa začínajú 23. 12. 2022 a končia 07.01.2022 (vrátane). Nástup deti do materskej školy je 09.01.2023 t. j. v pondelok. Veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám praje kolektív materskej školy.

Karanténa

Dnes 23.2.2022 ráno nám bol hlásený ďalší potvrdený prípad pozitivity dieťaťa. Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol v piatok. Z toho dôvodu Vám oznamujeme, že deti idú od 24.2.2022 do 25.2.2022 do karantény. Prosíme Vás o sledovanie zdravotného stavu deti a nahlasovanie prípadnej ďalšej pozitivity. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude materská škola v prevádzke do 17.12.2021. Po vianočných prázdninách bude materská škola v prevádzke od 10.01.2022. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Oznam

V záujme zabezpečenia plynulého preberania a odovzdávania detí v spoločných priestoroch v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu, sme so zriaďovateľom rozhodli, že rodiča detí sa budú zdržiavať v spoločných priestoroch len nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v počte 2 rodičia.