Oznam – celopološné testovanie

Milí rodičia, buďme zodpovední nielen k sebe samým, ale aj ostatným, s ktorými sa denne stretávame, predídeme tým ďalším, možno vážnejším opatreniam a preto VÁS PROSÍME, aby ste sa počas celoplošného testovania a aj po zistení Vašich výsledkov testov správali voči deťom a zamestnancom MŠ zodpovedne. V prípade, ak ste sa nezúčastnili Vy (rodičia a…

Prerušenie prevádzky Materskej školy

Po prerokovaní so zriaďovateľom materskej školy, prevádzku materskej školy v čase jesenných prázdnin v dňoch 2., 6. a 9. novembra 2020 prerušujeme v zmysle platnej legislatívy. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Za pochopenie ďakujeme.