Oznam o návrate do materskej školy

Na základe rozhodnutie ministra školstva a zriaďovateľa školy obce Veľké Orvište bude otvorená prevádzka materskej školy od 8. februára 2021. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je: negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu MŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní, testovanie antigénovými testami bude zabezpečené 6.2.2021 (sobotu) v Kultúrnom dome…

Prerušenie prevádzky Materskej školy

Po prerokovaní so zriaďovateľom materskej školy, prevádzku materskej školy v čase jesenných prázdnin v dňoch 2., 6. a 9. novembra 2020 prerušujeme v zmysle platnej legislatívy. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Za pochopenie ďakujeme.