Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. 10. 2022

Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Právo voliť do orgánov samosprávy obcí Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v…

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. 10. 2022

Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v…