Testovanie na COVID – 19 v obci Veľké Orvište 23.01.2021

Testovanie antigénovými testami na COVID–19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 23. januára v čase od 08:00 – 20:00 h v priestoroch Základnej školy. Žiadame občanov o prísne dodržiavanie nosenia rúška a 2-metrových odstupov medzi osobami. Testovanie je určené predovšetkým pre osoby vo veku od 15 do 65 rokov. V prípade záujmu o testovanie mimo tejto vekovej kategórie alebo v prípade,…

Výkup papiera 15.12.2020

Spoločnosť P&P import s.r.o. uskutoční dňa 15.12.2020 od 15:20 – 15:40 h výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Vykupujú sa: noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.

OZNAM – TAVOS a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na  mimoriadnu situáciu na území SR (COVID-19), a aby sme predišli sociálnym kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31.12.2020 nahlásiť na oddelenie fakturácie na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137,…