Meranie zrakovej ostrosti v Klube seniorov

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica bude zajtra, 7. decembra 2022, v čase od 13:00 – 13:45 h v Klube seniorov ponúkať možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.  

Oznámenie pre verejnosť – Územný plán obce Ostrov – Zmeny a doplnky 4/2021

Oznámenie pre verejnosť Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Ostrov – Zmeny…

Oznámenie o možnosti zasielania pripomienok a požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2022/2023

Dovoľujeme si Vás požiadať o pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy vo väzbe na zmenu grafikonu vlakovej dopravy. Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú nám pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia, krátke prestupy…, čím spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu cestovných poriadkov a zapracovanie možných zmien pri využití verejnej osobnej dopravy. Platné…

Zber elektroodpadu

Spoločnosť BOMAT s.r.o. Veľké Orvište bude dňa 19.11.2022 v čase od 08:00 – 09:00 h vykonávať v našej obci zber elektroodpadu. Vyložte vaše staré spotrebiče pred dom a zabezpečte, aby ich niekto pri príchode pracovníkom spoločnosti BOMAT s.r.o. odovzdal. Je dôležité, aby ste ich nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni…

Slávnosť sv. Huberta

Pri príležitosti sviatku sv. Huberta, patróna našej obce, sa bude konať 17.11.2022 o 17:00 h svätá omša v Kostole Nanebovzatej Panny Márie vo Veľkom Orvišti. Po svätej omši bude pripravené drobné pohostenie pred kostolom.