Prerušená dodávka vody

Z dôvodu poruchy potrubia je prerušená dodávka vody na uliciach: Topoľové I., Topoľové II. a Obchodnej ulici. Cisterna s pitnou vodou príde do týchto lokalít približne o 18:30 h a zdrží sa tam približne 1,5 h.